Årsmøte i Norsk-estisk forening 2005


Kom og kos deg sammen med oss!

Årsmøte i Norsk-estisk forening 10. mars 2005 kl.19.00

Sted: Foreningen Norden, Harbitzalleen 24, Skøyen, Oslo

Dørene åpner 18.30 for sosialt samvær.

På programmet står vanlige årsmøtesaker, kunngjøring av Årets estlandsvenn, enkel servering, osv.

Klokken 20.00 synger sopran Kersti Ala-Murr og alt Triin Maran

Kersti Ala-Murr og Triin Maran

Medlemmer med personlige gjester hjertelig velkommen!

Begrunnet forslag til Årets estlandsvenn må være styret i hende innen 1. mars.