Filmvisning Fortrengte minner

Filmvisning Dronningens gate 3, Oslo, onsdag 11. juni kl. 18.00.
Samme inngang som Litauens ambassade.

Vi viser det gripende dokumentet Fortrengte minner av den estiske regissøren Imbi Paju.
Der kommer endelig alminnelige mennesker til orde med sine opplevelser.

Samtidig minnes vi 14. juni 1941 som var datoen for de første store deportasjonene fra Baltikum.
Til sammen ca. 43 000 personer ble sendt til forskjellige deler av Sovjet.

Arrangementet er et samarbeid mellom
Venner av Estland, Latvia og Litauen og Norsk-estisk forening