Temaaften om Estland!


     Tidspunkt: Onsdag 9. januar 2008 kl. 19.00
Sted: Menighetssalen i Røa kirke
For hvem: Alle velkommen!

Det lille landet Estland - med et areal mindre enn Finnmark fylke - ligger i underkant av halvannen times flyreise fra Norge. I dag har landet knapt 1,4 millioner registrerte innbyggere. Av disse er 68,6 % etniske estere. Russerne utgjør med 25,6 % den største minoriteten. Ca. 84 % av befolkningen har estisk statsborgerskap.

Flere tusen nordmenn reiser årlig til Estland til bla spa-behandling, shopping og forretninger. De mellommenneskelige båndene mellom Norge og Estland har aldri vært så gode som nå.

Estland har en fascinerende historie som viser den strategiske og geopolitiske betydningen landet har hatt for tyskerne, danskene, svenskene, russerne og sovjeterne. Dette belyser de utfordringene landet fortsatt har i forhold til Russland.

Til tross for sterk politisk og kulturell innflytelse utenfra, har det lille landet på en imponerende måte klart å bevare språket og sitt kulturelle særpreg. Under annen verdenskrig og den påfølgende kalde krigen, som for Estlands del resulterte i mer enn 50 års okkupasjon, mistet landet nær en tredjedel av befolkningen. Titusener flyktet vestover mens andre ble deportert til Sibir eller drept i Estland. Folket var utsatt for en brutal og ydmykende behandling i Sovjet-tiden, en epoke som ble avsluttet i 1991.


Onsdag 9. januar vil ekteparet Suzanne Stiver og Kai Lie gi en innføring i Estlands historie og utvikling.

Kai Lie var ambassadør i Estland i siste del av 1990-årene. Han tilegnet seg mye informasjon om de utfordringene esterne sto overfor, både overfor Russland og russerne i Estland, det baltiske samarbeidet og tilnærmingen til EU og Nato.

Suzanne Stiver Lie kom også nært inn på esterne da ekteparet bodde i Tallinn. Hun var sentral i arbeidet med å opprette et kvinneforskningsinstitutt, som siden ble en avdeling ved universitetet i byen. Hun har utgitt en rekke bøker, bl.a. var hun medredaktør av boken Carrying Linda's Stones, en antologi over estiske kvinneskjebner i Sovjet-tiden. Da den utkom i fjor høst, fikk den en varm mottakelse også i Latvia og Litauen. Den er generelt oppfattet som en framstilling av Baltikums nyere historie.

Ekteparet Lie har mottatt flere hedersbevisninger for engasjementet for Estland.


Aftenens foredrag er en repetisjon av estisk historie i en europeisk ramme. Det vil også bidra til innsikt i Estlands forhold til verdenen ellers, herunder Russland, Nato og EU. Foredragene vil være interessante for skoleelever og studenter, men også for alle andre som er nysgjerrige på vår nordiske nabo.

Interesserte kan få kjøpt Carrying Linda's Stones av Suzanne.