Utenfor restauranten Olde Hansa i Bergen, april 2002
Fotograf Tom Matre