Hando Runnel:
Maa tuleb täita lastega

Maa tuleb täita lastega
ja täita lastelastega
ja lastelastelastega
maa tuleb täita lastega
ja laulude ja lastega
ja kõige vastu võidelda
mis võõrastav või vaenulik
mis vaenulik või valelik
ja võidelda kus võimalik
kus võimalik ning vajalik
sest elu kõik on ajalik
ja lastele jääb tulevik
ja maa ja kõik see minevik
maa tuleb täita lastega
kui olev tahab olemist
ja tuleviku tulemist
maa tuleb täita lastega
maa oma enda lastega
ja laulude ja lastega
maa tuleb täita lastega

Ilus, ilus, ilus on maa,
ilus on maa mida
armastan.

Hando Runnel:
Landet må fyllast med barn

Landet må fyllast med barn
og fyllast med barnebarn
og med barnebarns barn
landet må fyllast med barn
og med songar og barn
og alt skal vi forfølgje
som er framandt eller fiendsleg
som er fiendsleg eller falskt
og kjempe der det er råd
der det er råd og der vi må
for heile livet er fast i tida
til barna etterlet vi framtida
og landet og heile fortida
landet må fyllast med barn
når det som er vil vere
og inn i framtida bere
så må vi fylle landet med barn
landet sjølv med eigne barn
og med songar og barn
landet må fyllast med barn

Fagert, fagert, fagert er landet,
fagert er landet som
eg elskar

Gjendikta av Turid Farbregd