Estlands-nytt 4 (34), oktober 2005

Ordboka er igjen å få

Av Jorunn Vestli

Redaksjonen har mottatt et splitter nytt eksemplar av Norsk-estisk estisk-norsk ordbok. På tittelbladet leser vi at dette er andre opplag. Ifølge forordet kom første opplag i 1998, og selv husker vi at den da ble belønnet med en pris som Estlands vakreste bok. En slik pris vil ikke denne utgaven få, men det er jo innholdet som teller.

Forlaget, Eesti Keele Sihtasutus i Tallinn, har trukket omslaget over enhetslesten, så nå vil enhver kunne se slektskapen med husets øvrige leksikografiske utgivelser. Formatet er like ens brakt på linje med forlagets andre ordbøker som stort sett er 17 x 24 cm. Sidetallet har økt med 50 og er oppe i 807, men de forskjellene vi kan oppdage i innholdet er små. Det er gjort noen tillegg, rettelser, presiseringer og omformuleringer.

Etter en ringerunde til ordboksforfatterne, Turid Farbregd, Sigrid Kangur og Ülle Viks, finner vi ut at de hadde ønsket å lage en atskillig større ordbok. Mangelen på resursser gjør imidlertid et slikt prosjekt temmelig utopisk, og selv i beste fall vil det ta mange år å realisere. Det gir liten avkastning å skrive ordbøker. Typisk nok manglet oppslaget penger i førsteutgaven, har vi lagt merke til, så det var ikke det forfatterne tenkte mest på. Ordet har heller ikke kommet med i revisjonen. Derimot er pengelens på plass, så da er sikkert det vesentligste sagt.

Ordbøker hører uansett med til livets nødvendigheter. Nordmenn og estere er utrolig heldige som har dette verket til sin disposisjon. Da førsteopplaget på 2500 eksemplar ble utsolgt fra forlaget for et par år siden, måtte selvsagt noe gjøres. Løsningen for en overgangsperiode ble nytt opplag på 1000 eksemplar.

I Estland får du ordboka i alle velutstyrte bokhandler, i Norge i hvert fall hos Norli i Universitetsgata, Oslo. Norsk-estisk forening har kjøpt inn noen eksemplar som blir solgt videre til medlemmene til den fordelaktige prisen av 200 norske kroner. I tillegg kommer porto hvis boka må sendes, den veier 1,3 kilo. Du bestiller eventuelt av Svein Huseby.

Nettversjon av ordboka finner du på www.eki.ee/dict/norra

Les mer om det estiske språket her