Bøker til salgs i NEF

På medlemsmøter o.l. har de frammøtte ofte anledning til å komplettere utvalget sitt av interessant estlandslitteratur. Vi får også forespørsler fra folk som bor lenger borte, og bringer derfor en oversikt over noen av salgsartiklene som du kan bestille. Porto kommmer i tillegg til de oppførte prisene. Noen av artiklene fins i svært begrenset antall.

Tittel — vanlig pris —  medlemspris

Lærebøker og ordbøker

Tuldava: Lærebok i estisk 300,- 260,-

Lydkassett til Lærebok i estisk 100.- 80,-

Norsk-estisk estisk-norsk ordbok 250,- 200,-

Estisk lommeordbok 160,- 130,- (Utsolgt fra forlag)

Eesti-norra sõnastik 60,- 50,-

E nagu Eesti (lærebok med CD-rom) 190,- 170,-

Skjønnlitteratur

Eeva Park: Bak hendingshorisonten 150,- 130,-

Viivi Luik: Skremmande vakkert  50,- 40,-

Põllu – Kaplinski: Barn av vind og vatn 50,- 40,-

Jaan Kaplinski: Same hav i oss alle 100,- 50,-

Jaan Kross: Keisarens galning (sign.) 500,- 480,-

Jaan Kross: Professor Martens’ avreise (sign.) 350,- 320,-

Jaan Kross: Skrubbsår (sign.) 350,- 320,-

Varulven og andre estlandske eventyr 50,- 40,-

Andrus Kivirähk: Trollskap i november 270,- 270,-

Vinduet nr. 4, 1983 50,- 40,-

Dyade nr. 6, 1989 50,- 40,-

Norsk-estisk kulturnytt

1991–93 (nr. 1–15) komplett uinnb. 200,- 200,-

enkeltnummer 20,- 20,-

Estlands-nytt

1996–2002 (nr. 1–22) komplett uinnb. 300,- 250,-

enkelte årganger t.o.m. 2000 50,- 50,-

enkelte årganger f.o.m. 2001 90,- 70,-

enkeltnummer 1996–2000 25,- 20,-

enkeltnummer 2001– 40,- 30,-