Artikler

Minoriteter og/eller innvandrere

Samene er i Norge et urfolk som har krav på et helt spesielt vern, mens kvener, romani-folket (tatere) og roma (sigøynere), skogfinner og jøder er nasjonale minoriteter. I norske media er det normalt ikke snakk om en pakistansk, vietnamesisk eller somalisk minoritet i Norge. Alle slike kaller vi innvandrere. Hvorfor blir da innvandrerne i Estland omtalt som minoritet?
Artikkelen stod på trykk i Estlands-nytt nr 2 2008.