Artikler

Hvordan kunne det skje? – 70 år siden den første store sovjetiske deportasjon av baltere

Av Hege Boman Grundekjøn.
Når balterne nå forbereder seg på markeringen til minne om 70 års-dagen for den første sovjetiske massedeportasjonen av baltere til Sibir og Kaukasus, stiller mange unge spørsmålet; er det nødvendig å rippe opp et stykke tragisk historie?  Har ikke dagens baltere, med de dype økonomiske og sosiale problemene de står overfor, nok å streve med, om det ikke også skal ristes støv av gamle smertefulle minner?
Kulturlaget Norge-Latvija og Norsk-estisk forenings felles kronikk, trykt i Vårt Land 14.06.