Arrangementer Lanseringer Litteratur

Velkommen til boklansering 9. januar

Velkommen til lansering av boka «Norge – Baltikum: Fra kulde til varme – Et revitalisert naboskap!»  Forfatteren Hege Boman Grundekjøn hevder at Norges regjerings rolle under Estlands, Latvias og Litauens vei til løsrivelse fra Sovjetunionen ikke er mye å skryte av. Samtidig minner hun om enkeltpersoners innsats for å bygge sterke allianser med Baltikum i den avgjørende brytningstiden.

 
Artikler Generell informasjon Litteratur

Innovativ kulturminister avskaffer bøker?

Av Jorunn Vestli. Artikkelen stod på trykk i Estlands-nytt nr 1, 2013.

Rein Lang (f. 1957 i Tartu) er i Wikipedia oppført som «mediaforretningsmann og politiker». Han gikk inn i Reformpartiet i 1995 og tilhører partiets innerste krets. Han har innehatt forskjellige ministerposter, iblant to samtidig. Etter seks år hovedsakelig som justisminister ble han i april 2011 kulturminister i Andrus Ansips tredje regjering.Kombinasjonen av forretningsmann og kulturansvarlig politiker gir anledning til å ta fram de innovative sidene ved seg selv. Etter noen måneder på den nye taburetten hadde kulturministeren funnet ut at bibliotekene brukte altfor mye penger til innkjøp av mindreverdige bøker. Det måtte være grenser for hva statsmidler kunne brukes til. Støtten måtte reserveres kvalitetslitteraturen. Slutt med å bruke skattebetalernes penger på smuss!

Arrangementer Litteratur

Duer og værhaner: Sofi Oksanen på litteraturhuset 17. april

I siste nummer av Estlands-nytt var det omtalt at Sofi Oksanen vil opptre på Litteraturhuset i Oslo 10. april. Dette er nå flyttet en uke til 17. april, fordi Oksanen den opprinnelige datoen skal til Stockholm for å motta Svenska Akademiens nordiske pris. Vi gjengir teksten fra tidsskriftet med korrigert dato og oppfordrer fortsatt alle lesere til å notere seg datoen og sikre seg billetter i god tid.
Mer informasjon om arrangementet og billetter får du på Litteraturhusets nettside.

Litteratur

Bokprosjekt: De nye eksilesterne – uued väliseestlased

Tradisjonelt brukes begrepet «eksilestere» om de som flyktet eller utvandret i forbindelse med hendelsene under andre verdenskrig og den sovjetiske okkupasjonen av Estland. Det finnes derimot en ny, stor gruppe av personer som har utvandret fra det frie Eestland. Journalisten og forleggeren Enno Tammer arbeider med et større bokprosjekt for å dokumentere denne viktige gruppen, og ønsker derfor å komme i kontakt med estere i utlandet, også i Norge.