Artikler Generell informasjon Litteratur

Innovativ kulturminister avskaffer bøker?

Av Jorunn Vestli. Artikkelen stod på trykk i Estlands-nytt nr 1, 2013.

Rein Lang (f. 1957 i Tartu) er i Wikipedia oppført som «mediaforretningsmann og politiker». Han gikk inn i Reformpartiet i 1995 og tilhører partiets innerste krets. Han har innehatt forskjellige ministerposter, iblant to samtidig. Etter seks år hovedsakelig som justisminister ble han i april 2011 kulturminister i Andrus Ansips tredje regjering.Kombinasjonen av forretningsmann og kulturansvarlig politiker gir anledning til å ta fram de innovative sidene ved seg selv. Etter noen måneder på den nye taburetten hadde kulturministeren funnet ut at bibliotekene brukte altfor mye penger til innkjøp av mindreverdige bøker. Det måtte være grenser for hva statsmidler kunne brukes til. Støtten måtte reserveres kvalitetslitteraturen. Slutt med å bruke skattebetalernes penger på smuss!

Artikler

Jens Stoltenberg: Noreg må lære av Estland

Jens Stoltenberg har vore på besøk i Estland, der han mellom anna har sett på den estiske suksesshistoria Skype.
– Eg tenkjer at det er imponerande at eit ganske lite land, som kanskje det er lett å undervurdere, er verdsleiande på denne type informasjonsteknologi og har utvikla Skype som er eit avansert teknologisk verktøy, seier Stoltenberg til NRK.

Artikler

Monument for friheten

Av Jostein Langmyr. Artikkelen stod på trykk i  Estlandsnytt nr 1., 2009.

Estland er både et gammelt land og en ung stat. Esterne har bodd ved Østersjøens strender i flere tusen år, men de dannet sin første stat i 1918 etter å ha erklært seg selvstendige 24. februar. Erklæringer er ikke alltid nok, esterne måtte også kjempe for at selvstendigheten skulle bli en realitet. Den doble frihetskrigen 1918–20 mot russere og tyskere krevde 3588 menneskeliv på estisk side, og 13 775 ble såret.

Artikler

Hvordan kunne det skje? – 70 år siden den første store sovjetiske deportasjon av baltere

Av Hege Boman Grundekjøn.
Når balterne nå forbereder seg på markeringen til minne om 70 års-dagen for den første sovjetiske massedeportasjonen av baltere til Sibir og Kaukasus, stiller mange unge spørsmålet; er det nødvendig å rippe opp et stykke tragisk historie?  Har ikke dagens baltere, med de dype økonomiske og sosiale problemene de står overfor, nok å streve med, om det ikke også skal ristes støv av gamle smertefulle minner?
Kulturlaget Norge-Latvija og Norsk-estisk forenings felles kronikk, trykt i Vårt Land 14.06.

Artikler

Estlands Oslo-regjering

De flesta känner till att Norge hade en regering i Storbritannien under andra världskriget. Mindre känt är att Estland hade en regering i exil med medlemmar i flera västländer under betydligt längre tid.

Artikkelen stod på trykk i Estlands-nytt nr 5 2003.

Artikler

Minoriteter og/eller innvandrere

Samene er i Norge et urfolk som har krav på et helt spesielt vern, mens kvener, romani-folket (tatere) og roma (sigøynere), skogfinner og jøder er nasjonale minoriteter. I norske media er det normalt ikke snakk om en pakistansk, vietnamesisk eller somalisk minoritet i Norge. Alle slike kaller vi innvandrere. Hvorfor blir da innvandrerne i Estland omtalt som minoritet?
Artikkelen stod på trykk i Estlands-nytt nr 2 2008.