Artikler Generell informasjon Litteratur

Innovativ kulturminister avskaffer bøker?

Av Jorunn Vestli. Artikkelen stod på trykk i Estlands-nytt nr 1, 2013.

Rein Lang (f. 1957 i Tartu) er i Wikipedia oppført som «mediaforretningsmann og politiker». Han gikk inn i Reformpartiet i 1995 og tilhører partiets innerste krets. Han har innehatt forskjellige ministerposter, iblant to samtidig. Etter seks år hovedsakelig som justisminister ble han i april 2011 kulturminister i Andrus Ansips tredje regjering.Kombinasjonen av forretningsmann og kulturansvarlig politiker gir anledning til å ta fram de innovative sidene ved seg selv. Etter noen måneder på den nye taburetten hadde kulturministeren funnet ut at bibliotekene brukte altfor mye penger til innkjøp av mindreverdige bøker. Det måtte være grenser for hva statsmidler kunne brukes til. Støtten måtte reserveres kvalitetslitteraturen. Slutt med å bruke skattebetalernes penger på smuss!

Arrangementer

Kom på julefesten!

Her kommer en liten oppfordring til våre norske Estlandsvenner! Om du ikke bor altfor langt unna – kom på årets julefest! ESN har i en årrekke arrangert julefester etter estiske tradisjoner i Oslo. Tradisjonelt sett er det stort sett estere som møter opp på disse festene. Mange estere har behov for å bli bedre integrert i det norske samfunnet og finne flere arenaer for å snakke norsk. Hjelp dem i gang! Kom og ta del i estiske juletradisjoner og hjelp oss med å skape flere uformelle møteplasser mellom nordmenn og estlendere!  Les videre for å se hele invitasjonen!