Fra foreningen Generell informasjon

Nyttårshilsen

 På vegne av styret i Norsk-estisk forening ønsker jeg alle våre medlemmer og venner alt godt for det nye året.

Det er et merkelig år vi nettopp har sagt farvel til. Det har naturlig nok også påvirket foreningens aktiviteter, men likevel har det skjedd litt av hvert. Les en oppsummering av hva som skjedde i 2020 og litt om det nye året her.