Litteratur

Bokprosjekt: De nye eksilesterne – uued väliseestlased

Tradisjonelt brukes begrepet «eksilestere» om de som flyktet eller utvandret i forbindelse med hendelsene under andre verdenskrig og den sovjetiske okkupasjonen av Estland. Det finnes derimot en ny, stor gruppe av personer som har utvandret fra det frie Eestland. Journalisten og forleggeren Enno Tammer arbeider med et større bokprosjekt for å dokumentere denne viktige gruppen, og ønsker derfor å komme i kontakt med estere i utlandet, også i Norge.

Arrangementer Festivaler Konserter

Estiske musikere under folkemusikkfestivalen «Tri heile dagar til ende»

Lørdag 10. desember kl. 17.00 blir det konsert med gratis adgang

ved Levinsalen på musikkhøgskolen, Slemdalsveien 11 i Oslo.
Under konserten er Estland representert ved Katariin Raska og Ulvi Võsa, begge på sekkepipe.