Fra foreningen Generell informasjon

Nyttårshilsen

 På vegne av styret i Norsk-estisk forening ønsker jeg alle våre medlemmer og venner alt godt for det nye året.

Det er et merkelig år vi nettopp har sagt farvel til. Det har naturlig nok også påvirket foreningens aktiviteter, men likevel har det skjedd litt av hvert. Les en oppsummering av hva som skjedde i 2020 og litt om det nye året her.

Artikler Generell informasjon Litteratur

Innovativ kulturminister avskaffer bøker?

Av Jorunn Vestli. Artikkelen stod på trykk i Estlands-nytt nr 1, 2013.

Rein Lang (f. 1957 i Tartu) er i Wikipedia oppført som «mediaforretningsmann og politiker». Han gikk inn i Reformpartiet i 1995 og tilhører partiets innerste krets. Han har innehatt forskjellige ministerposter, iblant to samtidig. Etter seks år hovedsakelig som justisminister ble han i april 2011 kulturminister i Andrus Ansips tredje regjering.Kombinasjonen av forretningsmann og kulturansvarlig politiker gir anledning til å ta fram de innovative sidene ved seg selv. Etter noen måneder på den nye taburetten hadde kulturministeren funnet ut at bibliotekene brukte altfor mye penger til innkjøp av mindreverdige bøker. Det måtte være grenser for hva statsmidler kunne brukes til. Støtten måtte reserveres kvalitetslitteraturen. Slutt med å bruke skattebetalernes penger på smuss!