Estisk-kurs

Utsatt oppstart: Estisk-kurs fra 25. september. Meld deg på!

KURS I ESTISK

OBS: Oppstart er utsatt to uker til, nå til 25. september, da starter vi opp om vi har nok påmeldte.

 
I samarbeid med Foreningen Norden arrangerer Norsk-estisk forening (NEF) kurs i estisk. For undervisningen står Tiiu Vilu.
Påmelding til  Else-Jannike Kuum i Norsk-estisk forening på tlf. 22 50 63 86 eller else-jannike.kuum@firesafe.no.
 
Oppstart: tirsdag 25. september 2012
Sted: Foreningen Nordens lokaler i Harbitzalleen 24 på Skøyen i Oslo.
Klokkeslett: kl. 17.30 – 19.30
Varighet: 12 ganger
Pris: kr 1700. For NEF-medlemmer kr 1400. Ved færre elever enn 8 økes kursavgiften.
Lærebok: Kan kjøpes ved kursstart eller ved henvendelse til Else-Jannike Kuum.
Betales kontant ved fremmøte.