Ühingust

Norra-Eesti ühingu eesmärk on jagada teavet mõlema riigi ühiskonna ja kultuuri kohta ning toetada Norra ja Eesti vaheliste sõprussidemete loomist ning koostööd.

Norra registrikood (organsatsiooni number): 995 412 993
Ühing  on avaldanud norra keeles ajakirja «Estlands-nytt», üldine ajakiri Eesti-huvilistele. Ajakirja kohta võib kirjutada toimetusele ka eesti keeles:
Øyvind Rangøy, rangoy@gmail.com.

Veebilehe sisu kohta võtke ühendust veebimeistriga.