Estisk skole

Estisk skole i Norge

Med støtte fra Estisk institutt har vi siden 2010 kunnet  tilby et estisk skoletilbud i Norge – en estisk skole for barn i Oslo og omegn.

Hensikt
Målet med tilbudet er å gi norsk-estiske/estisk-norske barn muligheten til å samles og lære seg sitt andre morsmål samtidig som de har det hyggelig sammen.

Målgruppe
Den estiske skolen er beregnet på alle estiske (norsk-estiske/estisk-norske) barn bosatt i  Oslo og omegn.

Oslo

Den estiske skolen i Oslo er åpen en gang i måneden på søndager.

Vi har 3 aldersgrupper: 2–4 år, 5–6 år, 7–9 år og oppover. Klokkeslettene er avhengig av hvilken gruppe barna går i.

Ta kontakt for nærmere informasjon.  Deltakelse forutsetter medlemsskap i Norsk-estisk forening – gamle og nye medlemmer er hjertelig velkomne.


Sted

Timene holdes i Holtet videregående skole, Ekebergveien 124, 1175 Oslo.

For mer informasjon kan dere kontakte Eveliis Lundberg  på e-post
eesti.kool.oslos@gmail.com

Trondheim

Den estiske skolen i Trondheim har to grupper: barnehagebarn og skolebarn.
De små barna har undervisning 60 minutter en gang i måneden og de større barna har undervisning 2 x 60 minutter en gang i måneden.
I tillegg til dette har vi stor fokus på fri lek i skolegården og på diverse fritidsaktiviteter. 
  

For mer informasjon kan dere kontakte Kadri-Liis Wist  på e-post 
Kadriliis017@hotmail.com

Prosjektet mottar støtte fra Det estiske instituttet (Rahvuskaaslaste programm).