Barneklubb

Lastering – barneklubb

Barneklubben (Lastering) for estiskspråklige barn i Oslo og omegn ble etablert våren 2007. 
Aktivitetene er nå videreført gjennom Den estiske skolen.