Estisk skole

Estisk skole og barneklubb våren 2011

Den estiske skolen og barneklubben

Første skolegruppe møtes kl 17-18 og andre gruppe 18-19 (begge ved Finsk-norsk kulturinstitutt) følgende tirsdager:

25.januar
1. februar
8.mars
5.april
3. mai
31.mai.

 I tillegg til dette møte den estiske skolen i Stilla barnehage en del søndager, da har:

  • første gruppe time kl 11-12, junior nybegynner kl 12-13
  • andre gruppe time kl 13-14, junior videregående kl 14.15-15-45.

De samme søndagene er det også barneklubb i Stilla barnhage klokka 12-13. Det gjelder følgende søndager:

23.januar
13.februar
27.mars
17 april
22.mai
19.juni

For mer informasjon, ta kontakt Kadri-Liis Wist på adresse kadriliis017@hotmail.com.