Generell informasjon

Tallinn 2011 på Facebook

Det er i år Tallinn er Europeisk kulturhovedstad. Det er bakgrunnen for at Estland nå er representert i Norge med en ny Facebook-side under parolen "Estland – en stor overraskelse."

Det er PR-byrået Dinamo AS som har fått i oppdrag å fremme Estland og Tallinn under kulturhovedstadåret, og det er bakgrunnen for at de har etablert siden, som du finner her:  http://www.facebook.com/pages/Estland-En-stor-overraskelse/217008458324399