Fra foreningen Generell informasjon

Nyttårshilsen

På vegne av styret i Norsk-estisk forening ønsker jeg alle våre medlemmer og venner alt godt for det nye året.

Året som gikk
Det er et merkelig år vi nettopp har sagt farvel til, noe som naturlig nok også har påvirket foreningens aktiviteter. Vi rakk å markere nasjonaldagen på tradisjonelt vis før korona’en fikk fotfeste i Norge. Fremmøtet var godt, og nok en gang hadde vi booket Markus menighetshus på St Hanshaugen i Oslo. Vi hadde besøk av et barnekor fra Kose i Estland, Vikingene danset, Anne Helene Gjelstad presenterte boka «Big heart strong hands» og ambassadør Janne Jõesaar-Ruusalu holdt tale.

Så kom mars og nedstengingen, og vi ble nødt til å utsette årsmøtet på ubestemt tid. Det ble forøvrig avviklet i september. Utsettes måtte også morsmålshelgen, som den estiske skolen i Oslo denne gangen skulle være vertskap for. I skrivende stund ligger det an til at denne blir arrangert våren 2021 på digitalt vis. Den estiske skolen har ellers holdt driften igang stort sett hele året, med månedlige samlinger på Holtet videregående skole i Oslo. Fremmøtet er stabilt, og vi er stolte over den gode jobben som år etter år legges ned her.

I august var vi med på å arrangere Baltisk sommerfest i Oslo sammen med Kulturlaget Norge-Latvia og Litauisk forening. Her var det godt fremmøte og et stort og allsidig program, selvfølgelig hele tiden med fokus på smittevern. Også Baltiske filmdager, som foreningen støtter opp om og anser som et av de viktigste forum for baltisk kultur i Norge, gikk av stabelen som planlagt. Nevnes må også at vi har arrangert poesiaften med Øyvind Rangøy og venner. En nydelig opplevelse for oss som var tilstede.

Hva nå 2021?
Når det gjelder 2021 har vi pr i dag ikke begynt å planlegge noen feiring av den estiske nasjonaldagen. Det er vanskelig å forestille seg at det skal åpnes for den type arrangementer innen slutten av februar. Skulle det skje får vi heller kaste oss rundt og invitere til fest på kort varsel. Dato for årsmøte er ikke fastsatt, men vi tar sikte på å avvikle det i løpet av mars i henhold til våre statutter.
Vi vet at mange av dere savner Estlands-nytt. Det vil komme et nytt nummer, men det er uvisst når det blir klart for utsendelse. Utover dette vil styret måtte ta en endelig avgjørelse om bladets fremtid. Vi vet at vi med Estlands-nytt har et unikt produkt, men det er en omfattende jobb å lage et slikt blad. Alt gjøres på frivillig basis, og redaksjonen lider av manglende kapasitet. Hvis noen der ute er interessert i å hjelpe med å lage bladet, er det bare å ta kontakt med redaksjonen.
Så legger vi annerledesåret bak oss, ser fremover og satser på at 2021 har gode ting i vente for oss alle.
Med vennlig hilsen
Janne K Stokken (leder)
Norsk-estisk forening