Arrangementer Årsmøte

Årsmøtet er 11. mars

Årsmøtet i Norsk-estisk forening

11. mars 2013 kl. 19.00

Sted: Foreningen Norden, Harbitzalleen 24, Skøyen, Oslo.
Adkomst: trikk nr. 13 til Abbediengen,  eller ti minutters rask gange fra togstasjonen på Skøyen.

Dørene åpnes 18.00
, vi hygger oss og nyter en lett servering.
På programmet står vanlige årsmøtesaker,
se innkalling vedlagt bladet.
Det blir kunngjøring av Årets estlandsvenn.
Kulturelt innslag.
Medlemmer med personlige gjester er hjertelig velkommen.
Husk at styret må ha alle forslag til Årets estlandsvenn i god tid.