Arrangementer Årsmøte

Årsmøte i Norsk-estisk forening mandag 9. mars kl.18:00

Tidspunkt: mandag 09.03.2015 kl.18:00

Sted: Foreningen Nordens lokaler, Harbitzalleen 24, 0275 Oslo


Kvelden starter med Anne Helene Gjelstads foredrag i forbindelse med fotoutstillingen «Big Heart, Strong Hands».

Etter foredraget blir det en kort pause med enkel bevertning før selve årsmøtet starter.

Alle medlemmer med personlige gjester er hjertelig velkommen!

Program:

Årsmøtesaker:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Valg av møteleder, referent og en til å underskrive årsmøtereferatet sammen med referent

3. Årsberetning 2014

4. Regnskap 2014

5. Innkomne forslag

6. Arbeidsprogram for 2015

7. Medlemskontingenter: Styret foreslår at kontingentene ikke økes i 2015

8. Budsjettet for 2015

9. Valg

Presentasjon av Årets estlandsvenn 2014