Arrangementer Seminarer, kurs, møter og foredrag

Invitasjon: Toppmøtets resultater = folkets forventninger?

Latvia har formannskapet i EU i første halvår 2015. Den 20-21 mai holdes det i Riga, Latvia et toppmøte om EU’s østlige partnerskap som gjelder samarbeidet mellom EU og de seks landene Ukraina, Moldova, Georgia, Hviterussland, Armenia og Aserbajdsjan. De baltiske land følger av geografiske og historiske årsaker nøye med utviklingen i disse landene.

Kulturlaget Norge-Latvia, Norsk-Estisk forening og Litauisk forening inviterer derfor til et møte 6.juni 2015 kl 14.00 i Litteraturhuset (møterom Amalie Skram, adresse Wergelandsveien 29, Oslo) for å øke kunnskapen om EU’s østlige partnerskap og for diskutere om hvorvidt toppmøtets resultater svarer til folkets forventninger. Medlemmer fra Norsk-Ukrainsk forening, Norsk-Moldovsk forening og Norsk-Georgisk forening deltar på møtet. Språket på møtet er engelsk, men kommentarer og spørsmål kan fremføres på eget språk.

Program

Resultater fra Toppmøtet 20.-21.mai v/ Indulis Abelis, Latvias ambassadør til Norge
Norsk oppfølging av EU’s intensjoner om det østlige partnerskap, spesielt i forhold til Ukraina, Moldava og Georgia v/ tb
Analyse av Toppmøtet v/ Imants Frederiks Ozols, Utenrikspolitisk journalist, Latvias TV
Kommentarer fra Norsk-Ukrainsk forening, Norsk-Moldovsk forening, Norsk-Georgisk forening, Baltiske foreninger

Moderator: Elita Cakule, medlem av Kulturlaget Norge-Latvia.

Latvisk folkedans ved gruppen «Ziemelmeita», Oslo.

Velkommen!

Kjell Myhre-Jensen Kulturlaget Norge-Latvia Mob. 92 82 46 24
Janne Stokken Norsk-Estisk forening
Lina Baltrukoniene Litauisk forening