Priser og utmerkelser

Årets Estlandsvenn 2014

Det er 13. gang Norsk-estisk forening deler ut hedersprisen Årets Estlandsvenn. Blant tidligere vinnere finner vi en flott bukett med trofaste estlandsvenner fra hele landet, som hver på sitt vis har gjort en stor og viktig innsats for norsk-estisk samarbeid på ulike områder.


Årets Estlandsvenn 2014 er Øyvind Rangøy – en person som har vært svært sentral i Norsk-estisk forenings arbeid i mange år, men utmerker seg også på andre områder i Norsk-estisk samarbeid.

Øyvind Rangøy er født i 1979. Han er født og oppvokst på Averøy, men har bodd i Estland mesteparten av tiden siden 2000 og studert estisk i Tartu. Han behersker det estiske språket bedre enn mange estere og er en av ytterst få nordmenn som er statsautorisert translatør for estisk-norsk.


Øyvind er blant annet omtalt i Morten Aasbøs innholdsrike reiseguide «Estland Tallinn»: Pòltsamaa er også den estiske basen til norske Øyvind Rangøy, som i dag kanskje er den nordmannen som behersker det estiske språket best. Han jobber som tolk og oversetter og er også en aktiv blogger med interessante meninger om estisk samfunnsliv.

Øyvind har i en lang årrekke jobbet svært sentralt i redaksjonen i Estlandsnytt og de siste årene vært primusmotor i å opprettholde den tekniske standarden, ved å være hovedredaktør for bladet etter at Turid Farbregd sluttet som redaktør. Hans kompetanse og engasjement har vært uunnværlig i denne sammenhengen og er faktisk den største grunnen til at bladet har vært i stand til å fortsette med samme form og innholdsmessige kvalitet som tidligere.

Øyvind er også den som siden 2008 innehar rettighetene til norsk estisk-estisk norsk ordbok, som for første gang ble utgitt i 1998. Ordboka var helt utsolgt og det er takket være Øyvind og hans arbeid at den nå er tilbake med et nytt opplag og i revidert stand.

Øyvind har også i en lang årrekke vært en pådriver i å formidle estisk kultur og estiske samfunnsforhold til nordmenn, samt at han også har spilt en svært sentral rolle i arbeidet med å dokumentere historien til Norsk-estisk forening. Han var sentral i arbeidet med boka som ble utgitt ved foreningens 25-årsdag og har ved flere anledninger stilt opp og bidratt med kulturelle innslag på årsmøter og i andre sammenhenger.

Han har vært en pådriver i arbeidet med hjemmesiden til NEF og administrering av mailinglista. Han er en sjelden kombinasjon av en person som i voksen alder har tilegnet seg bred kunnskap om estisk språk, kultur og samfunnsforhold, og er en svært dyktig formidler av denne kunnskapen.


Øyvind Rangøy er en svært stor ressurs i norsk-estisk samarbeid.