Arrangementer Årsmøte

Saker til årsmøtet

Kjære medlem av Norsk-estisk forening!

På vegne av styret vil jeg ønske hver og en av dere et riktig godt nyttår.

Når vi tar fatt på er nytt år betyr det også at vi må begynne å tenke på foreningens årsmøte. Det finner i år sted mandag 7. mars i Foreningen Nordens lokaler, Harbitzalleen 24 i Oslo.
Møteinnkalling samt årsmøtepapirer vil som vanlig bli sendt til våre medlemmer senest to uker i forveien, men vi vil gjerne minne om at saker som ønskes tatt opp på årsmøtet i henhold til våre statutter skal være styret i hende senest 20. januar.
Dersom du har noe du vil vi skal ta opp, hører jeg gjerne fra deg på jannestokken@gmail.com. Ønsker du heller å kontakte oss pr post finner du aktuelle adresser i siste nummer av Estlands-nytt.

Med vennlig hilsen
for Norsk-estisk forening

Janne K Stokken (leder)