Film Litteratur

Om «Stork flying over pinewood» av Jan Erik Holst

Et forsinket Estlands-nytt er nå endelig på vei i posten til alle medlemmer.
På grunn av problemer ved trykkeriet skjedde det en feil med et spesialtilbud fra Jan Erik Holst, slik at det ikke går klart fram i bladet hvordan man bestiller boka, og vi formidler derfor dette her:


Jan Erik Holsts bok «Stork flying over pinewood», om nordisk-baltisk filmsamarbeid fra murens fall i 1989 og frem til i dag, kan kjøpes direkte fra redaktøren, ved bestlling på e-post-adresse:
janerik.holst@gmail.com

Ved slik bestilling gjelder spesialpris, kr 99,-.