Arrangementer Lanseringer Litteratur

Velkommen til boklansering 9. januar

  

Velkommen til lansering av boka «Norge – Baltikum: Fra kulde til varme – Et revitalisert naboskap!»

 

Forfatteren Hege Boman Grundekjøn hevder at Norges regjerings rolle under Estlands, Latvias og Litauens vei til løsrivelse fra Sovjetunionen ikke er mye å skryte av. Samtidig minner hun om enkeltpersoners innsats for å bygge sterke allianser med Baltikum i den avgjørende brytningstiden.

 

Kulturlaget Norge-Latvia, Norsk-estisk forening, Litauisk forening og Gaveca forlag inviterer til boklansering med debatt rundt ett av bokens sentrale temaer: Det norske bidrag under den syngende revolusjon og i tiden rundt gjenreisningen av Estland, Latvia og Litauen.

 

Møtet finner sted i Litteraturhuset, Oslo mandag 9. januar 2017 kl. 18.00 -19.30 hvor Hege Boman Grundekjønvil presentere sin bok. Tidligere stortingsrepresentant John Dale vil tale om egne erfaringer og refleksjoner fra denne brytningstiden. Latvias ambassadør Indulis Abelis åpner arrangementet.

 

Møteleder: Kjell Myhre-Jensen, leder for Kulturlaget Norge-Latvia.

 

Møtet er gratis og åpent for alle.

 

Velkommen!

 

Påstanden om at «Norge alltid har hatt et godt forhold til Baltikum» er en myte som forfatteren i beste fall tror beror på uvitenhet. Boken omhandler enkelte hendelser, begivenheter og enkeltpersoner som har betydning for utviklingen av de norsk-baltiske relasjonene siden slutten av 1800-tallet. Flere av forfatterens fortellinger omhandler baltere som flyktet under andre verdenskrig og som senere fikk bosette seg i Norge. Forfatteren legger ikke skjul på at hun håper at disse beretningene kan bidra til å endre nordmenns ofte manglende forståelse for de baltiske landenes vanskelige situasjon under og etter verdenskrigen.

 

 

Kjell Myhre-Jensen              Janne Stokken                 

Kulturlaget Norge-Latvia      Norsk-estisk forening     

Lina Baltrukoniene            Gaveca forlag
Litauisk forening              Nils P Vigerstøl