Generell informasjon Litteratur

Bestilling av jubileumsboka

Det  288-siders festskriftet ,  «Estland og Norge i fortid og nåtid – Norsk-estisk forening 25 år» ble lansert 16. september, og er blitt et både innholdsrikt og grafisk forseggjort verk vi håper mange vil ha glede av i lang tid. Vi gjør oppmerksom på at det er mulig å bestille flere eksemplarer direkte fra NEF. Dette kan gjøres ved å ta kontakt med kasserer Svein Huseby eller på foreningens hovedadresse:
post@norsk-estisk.org.

Ordinær pris for boka ved bestilling fra NEF er 250 kroner.

Tittel: Estland og Norge i fortid og nåtid : norsk-estisk forening 25 år
Redaktører: Turid Farbregd og Øyvind Rangøy
ISBN: 978-82-303-1538-5
Utgitt:  Norsk-estisk forening 2010

Norsk-estisk kulturlag er en av de eldste vennskapsforeningene med Estland i hele verden. Den ble dannet i 1984 mens Estland ennå var okkupert. Organisasjonen er fortsatt den samme, selv om navnet er endret til det nåværende Norsk-estisk forening. Det tidlige arbeidet besto i å knytte bånd for å bryte lenker. Lenkene er for lengst brutt, og båndene er blitt enda flere. Utviklingen har gått fra bistand til partnerskap, og arbeidet fortsetter med å spre kunnskap og øke forståelsen. I tillegg til å fortelle foreningens historie tar denne boka også opp mange andre sider ved norskestiske kontakter, og den kan tjene som håndbok og kilde for generell Estlands-informasjon.