Arrangementer Estisk-kurs

Norsk-estisk språkverksted

Eesti keele töötuba

Norsk-estisk forening har før sommerferien følgende tilbud til de som tidligere har vært på NEFs språkkurs.

 Assistanse på to nivåer:
1. Lavere nivå – de som har begynt på et grunnkurs.
2. Høyere nivå – de som har nivå med høstens viderekomne.

 Vi møtes i Harbitzalleen 24 alle tirsdager i tidsrommet 3. mai – 21. juni, bortsett fra 17. mai da vi i stedet møtes onsdag 18. mai.

Totalt 2 timer hver gang fra kl. 17 til 19.
Kurspris settes etter antall elever, flere elever bedre pris!

Hver av gruppene får én time med lærer og én time prateøvelser med sin gruppe. Øvelser er planglagt og styrt av lærer Tiiu Vilu ut fra det nivået gruppen har.

Meld din interesse senest 1. mai til else-jannike.kuum@firesafe.no

eller per telefon: 930 14 248 / 22 50 63 86