Estisk-kurs

Kurs i estisk til våren – kursstart 10. januar 2012

I samarbeid med Foreningen Norden arrangerer Norsk-estisk forening (NEF) nok en gang kurs i estisk. For undervisningen står Tiiu Vilu. Nivået på kurset er avhengig av interessen blant de påmeldte.

Oppstart:
  10. januar 2012.

Sted: Foreningen Nordens lokaler: Abbediengen hovedgård, Harbitzalleen 24, 0275 OSLO
Klokkeslett: 17.30-19.30
Varighet:
12 ganger
Kursavgift: kr 1700. For NEF-medlemmer kr 1400.
Lærebok:  Kan kjøpes ved kursstart eller ved henvendelse til Else-Jannike Kuum. Betales kontant ved fremmøte.
Påmelding: Påmelding til Else-Jannike Kuum i Norsk-estisk forening på tlf.: 22 50 63 86 eller e-post: else-jannike.kuum@firesafe.no.

Kursavgift betales før kursstart til konto: 0540 084 5486.
Samme konto om du ønsker medlemskap i NEF, kr 250.