Arrangementer Festivaler Konserter

Estiske musikere under folkemusikkfestivalen «Tri heile dagar til ende»

Lørdag 10. desember kl. 17.00 blir det i regi av folkemusikkfestivalen «Tri heile dagar til ende»  arrangert konsert med internasjonal folkemusikk framført av internasjonale studenter ved Norges musikkhøgskole. Konserten er ved Levinsalen på musikkhøgskolen, Slemdalsveien 11 i Oslo, og det er gratis adgang. Under konserten er Estland representert ved Katariin Raska og Ulvi Võsa, begge på sekkepipe.