Litteratur

Bokprosjekt: De nye eksilesterne – uued väliseestlased

Tradisjonelt brukes begrepet «eksilestere» om de som flyktet eller utvandret i forbindelse med hendelsene under andre verdenskrig og den sovjetiske okkupasjonen av Estland. Det finnes derimot en ny, stor gruppe av personer som har utvandret fra det frie Eestland. Journalisten og forleggeren Enno Tammer arbeider med et større bokprosjekt for å dokumentere denne viktige gruppen, og ønsker derfor å komme i kontakt med estere i utlandet, også i Norge.

Det er viktig å presisere at målgruppen er nettopp personer som har utvandret de siste 10-20 årene, altså ikke de «tradisjonelle eksilesterne». Alle som er i målgruppen og er villige til å svare på intervjuspørsmål om bakgrunnen  for at de forlot Estland, erfaringene med å etablere seg i andre land osv. oppfordres til å kontakte Enno Tammer. Han garanterer anonymitet i boken dersom det er ønskeleg, men ønsker helst selv å vite hvem han har kontakt med.

Er du i målgruppen og finner det interessant, ta kontakt:

enno@tammerraamat.ee

Tlf: (+374) 6654 133
Liivaoja 4-13
10155 Tallinn

ESTLAND

 www.tammerraamat.ee

(Illustrasjonsbildet er av en annen bok fra samme forlag, som handler om den stengte grensen i sovjettiden)