Fra foreningen Generell informasjon

Medlemsundersøkelse

Medlemsundersøkelse

Kjære medlem av NEF!

For å danne seg et bedre bilde av medlemmenes ønsker, ideer og innspill, har styret besluttet å gjennomføre en enkel medlemsundersøkelse. Vi håper du vil ta deg tid til å svare på denne. Napp ut midtsidene fra Estlands-nytt og send dem i utfylt stand til Alf Rose Sørgaarden, Breisetvegen 156, 3683 Notodden. Du kan også laste ned undersøkelsen i word her på nettsiden og sende inn svaret på epost til arsorga@online.no

Det er frivillig om du vil skrive navnet ditt, men muligheten er tatt med for deg som samtidig vil registrere epost eller gir beskjeder som fordrer at vi kontakter deg. Flott om du melder fra om epostadresse, det letter mulighetene for rask og gratis informasjon til deg som medlem.

Last ned skjema