Arrangementer Reiser, fellesturer og besøk

Invitasjon til møte med den tidligere sovjet-dissidenten Mart Niklus

Invitasjon til møte med sannhetsvitne fra Den kalde krigen: den tidligere  Sovjet-­‐dissidenten Mart Niklus!

Det er en stor ære og glede for Norsk-­‐estisk forening å invitere til åpent møte med menneskerettsaktivist og tidligere Sovjet-­‐dissident og samvittighetsfange, estiske Mart Niklus!

Møtet holdes tirsdag 14. august kl. 18.30 i lokalene til Norsk faglitterær  forfatter-­‐ og oversetterforening, Uranienborgvn. 2, Oslo.

Her vil Mart Niklus fortelle om sin motstand mot regimet som frarøvet ham og alle baltere et  liv i frihet, og om sin kritikk av det manglende rettsoppgjøret mot dem som begikk brudd på  menneskerettighetene i Sovjet-­‐tiden. Mart Niklus betalte en høy pris for sitt engasjement for  frihet i Estland og Baltikum: Han sonet totalt 17 år av sitt liv i sovjetiske fengsler og  arbeidsleirer.

Fakta om Mart Niklus:
1934: Født i universitetsbyen Tartu i Estland.
Studerte biologi/ornitologi ved Universitetet i Tartu.
1954: Fikk i oppgave av fakultetsledelsen å oversette Charles Darwins On the Origin of Species (Artenes opprinnelse) til estisk.
1979: Var en av initiativtakerne til Den baltiske appell, som ble undertegnet av 45 baltiske  dissidenter og russerne Andrei Sakharov, Elena Bonner og Jurij Orlov. Denne historisk viktige appellen påvirket Europarådet til i 1983 å vedta en resolusjon som krevde sovjetisk tilbaketrekning fra Baltikum.
Høsten 1991: Jernteppet kollapset og Estland/Baltikum gjenvant uavhengigheten.
1992: Mart Niklus valgt inn i det første demokratiske parlamentet i Estland etter Annen verdenskrig.
Mai 2012: Arbeidet med å oversette Charles Darwins On the Origin of Species til estisk ble endelig avsluttet og boken vil bli utgitt i september i år!

Norsk-­‐estisk forening ønsker å spre kunnskap om Estlands kultur og historie i Norge. I møtet med Mart Niklus, som er en av de få gjenlevende sovjet-­‐dissidenter som var forfulgt under hele Den kalde krigen, vil vi bl.a. sette fokus på den estiske frihetskampen under Sovjet-­okkupasjonen.

Tidligere generalsekretær i Den norske Helsingforskomite, Bjørn Cato Funnemark, vil være møteleder, mens Årets estlandsvenn 2007, Hege Boman Grundekjøn, vil gi en presentasjon av Mart Niklus og den estiske motstandsbevegelsen. Det vil under møtet bli anledning til å stille spørsmål til Mart Niklus.

Møtet er åpent for alle, men begrenset til 100 deltakere. 
Det er en fordel for planleggingen med påmelding til elsekuum@gmail.com (tlf. 930 14 248), men skulle du ha glemt å melde deg på, er det bare å dukke opp.

Ved spørsmål om Mart Niklus, ta kontakt med Hege Boman Grundekjøn
Hegebgrunde@creati.no (tlf. 482 78 798).
Invitasjonen kan gjerne videreformidles til andre interesserte.

Med vennlig hilsen
Norsk-­‐estisk forening
v/ leder Else-­‐Jannike Kuum