Arrangementer Estisk-kurs

Kurs i estisk!

Norsk-estisk forening arrangerer nybegynnerkurs i estisk Kurs i estisk starter tirsdag 30.01 kl 18:00 i Foreningen Nordens lokaler, Harbitzalleen 24 i Oslo. Kurset vil gå over 12 tirsdager, med to undervisningstimer hver gang.

Lærer er Tiiu Vilu, som selv kommer fra Estland og har lang erfaring med kursvirksomhet.

Kursavgift for medlemmer i Norsk-estisk forening: kr 2400,-

Kursavgift for deltakere som ikke er medlemmer: kr 2700,-

Lærebøker kommer i tillegg og betales direkte til Tiiu.

Kurset arrangeres med forbehold om et visst antall deltakere, og vi ber om en bindende påmelding innen tirsdag 16.01.
Kursavgiften betales til Norsk-estisk forening før 30.01

Ta kontakt med Janne Stokken for påmelding: jannestokken@gmail.com

Med vennlig hilsen
Styret i Norsk-estisk forening