Reiser, fellesturer og besøk

Norske næringsdrivende kvinner på besøk til Estland

Follo Nettverket (Nettverk for næringsdrivende kvinner) skal reise til Estland den 21.-24.mars for å møte næringsdrivende kvinner i Estland.
Onsdag 21.mars skal de ha møte i Pärnu,  torsdag 22.mars i Tallinn, og dit ønsker de velkommen estlendere som er interessert i å få kontakter innen norsk næringsliv.

Fredag 23.mars vil de besøke Den Norske Ambassaden i Tallinn samt Innovasjon Norge.

Skulle NEFs medlemmer eller andre Estlands-venner kjenne til noen i Estland som kunne ha interesse for dette, er de takknemlige for om tips blir formidlet.

Kontakt i så fall:
Anna Halvorsen
anna@tax-return.no

Mer informasjon om turen: program