Generell informasjon

Estisk som privatist på videregående

Nyttig informasjon til tenåringer i Norge med estisk bakgrunn

På videregående skole er det mulig å avlegge morsmålsekamen som såkalt privatist, altså uten organisert undervisning fra skolens side. Karakteren kommer på vitnemålet på lik linje med andre fremmedspråk. Det innebærer også at en i tillegg til obligatorisk norsk og engelsk kan slippe tysk, spansk eller andre fremmedspråk ved i stedet å avlegge eksamen i estisk. Samtidig er det også mulig å avlegge eksamen i tillegg til andre fremmedspråk og samle ekstra poeng.
Eksamen arrangeres to ganger i året i slutten av hvert semester. Mer informasjon om eksamensavviklingen kan du få ved din skole.
Det var en periode fare for at muligheten for estisk-eksamen vil forsvinne, men nylig ble utdanningsdepartementets vedtak om videreføring av morsmålseksamener offentliggjort:


http://www.udir.no/Vurdering/Eksamen-videregaende/Endringer-og-overgangsordninger/Endringer/Endringer-i-eksamen-i-fremmedsprak-for-privatister/Her-finner-du-oversikt-over-hvilke-fremmedsprak-du-kan-ta-som-privatist1/

Denne informasjonen er også av betydning for yngre estisk-kyndige med foreldre, som vil støte på problematikken om noen år. Dette er en grunn til å gjøre en innsats på den estiske skolen.