Estlands-nytt

Er du glad i Estlands-nytt?

Estlands-nytt står framfor nye utfordringar og treng di hjelp for å overleve. Bidrag til nesten nummer er velkomne.
Fristen for å sende inn bidrag til neste nummer — nummer 3 2012 — er 10. oktober 2013.

Bidrag til bladet skal sendast til den nye e-post-adressa til blade, estlandsnytt@norsk-estisk.org.

Estlands-nytt treng også frivillige som kan vere med på redaksjonsarbeidet. Ta kontakt med Kersti Kelder eller Janne Knutsen Stokken for å melde deg til dyst og diskutere kva du kan gjere!